Khóa học được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, để nâng cao nghiệp vụ và sử dụng hiệu quả các tính năng của SharePoint. Suốt chương trình học, học viên sẽ thực hành trên SharePoint Online hoặc SharePoint 2013/2016 on-premise, phù hợp với chương trình 55199A của Microsoft.

Nội dung chương trình sẽ tập trung giới thiệu các chức năng chính như sau:

  • Giới thiệu chung về SharePoint
  • Sử dụng cách điều hướng (navigation) người dùng theo giao diện mới (Modern UX)
  • Giới thiệu List và Library (document, picture, wiki)
  • Quản lý versioning của item hoặc document.
  • Sử dụng hiệu quả các kiểu columns và views cho phù hợp với từng phòng ban
  • Thay đổi nội dung trang (Page Content)
  • Tìm hiểu về chức năng tìm kiếm trong SharePoint
  • Giới thiệu về SharePoint Document Library và chia sẽ với đồng nghiệp

Thời gian đào tạo: 1 ngày (8 giờ)

Chương trình được đào tạo tại văn phòng của doanh nghiệp.

Số lượng học viên yêu cầu: không quá 20 học viên/lớp.

Yêu cầu học viên phải biết sử dụng internet, thành thạo sử dụng Microsoft Office (như Word, Excel,...) và sử dụng thành thạo Windows.

Để được tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ: contact@kaikovietnam.com hoặc 0907 537 513