Bảng Giá Thiết Kế Website
 

  Standard

 đ
Business

 đ
Ecommerce

 đ
Professional

 +

Giao diện

Giao diện mẫu Thiết kế riêng, responsive Thiết kế riêng, responsive Độc quyền, responsive

Tối ưu SEO

v v v v

Hiệu ứng hiện đại

v v v v

Kết nối Facebook, Google +

v v v v

Tặng tên miền quốc tế

v v v v

Ngôn ngữ tùy chọn

1 1 2 3

Bảo Hành

2 3 4 5

Tặng Hosting năm đầu tiên

HK1 HK2 HK3 HK4

Hỗ trợ trực tuyến(yahoo,skype)

v v v v

Tặng Live Chat năm đầu tiên

  v v v

Tích hợp PM quản lý khách hàng

    v v

Email Marketing

    v v

SMS Marketing

      v
 

CHỌN MẪU WEBSITE

     
 

GỞI YÊU CẦU